پایه چهارم دبستان دخترانه سعدی یک

گروه آموزشی پایه چهارم دبستان سعدی دخترانه یک

فـرض کـن حــضــرت مـــهـــدی(عـــج)بـه تـو ظـاهـر گـردد،ظـاهـرت هـسـت چـنـانـی

کـه خـجـالـت نـکـشی؟بـاطـنـت هـسـت پـسـنـدیـده صـاحـب نـظـری؟خـانـه ات لـایـق

او هـسـت کـه مـهـمـانـت گـردد؟لـقـمـه ات در خـور او هـسـت کـه نـزدش بـبـری؟پـول

بـی شـبهـه زهـمـه دارایـیـت داری آنـقـدر کـه یـک هـدیـه بـرایـش بـخری؟ حـاضـری

گـوشی هـمـراه تـو را چـک بـکنـد؟بـا چـنـیـن شـرط کـه در حـافـظـه دسـتی نـبـری؟

واقـفـی بـرعـمـل خـویـش تـو پیش ازدگـران،مـیتـوان گـفـت تـو راشـیـعـه اثـنـا عـشـری؟

+ نوشته شده در  جمعه پنجم دی 1393ساعت 12:26  توسط شیوا سهیلیان  | 

فـرض کـن حــضــرت مـــهـــدی(عـــج)بـه تـو ظـاهـر گـردد،ظـاهـرت هـسـت چـنـانـی

کـه خـجـالـت نـکـشی؟بـاطـنـت هـسـت پـسـنـدیـده صـاحـب نـظـری؟خـانـه ات لـایـق

او هـسـت کـه مـهـمـانـت گـردد؟لـقـمـه ات در خـور او هـسـت کـه نـزدش بـبـری؟پـول

بـی شـبهـه زهـمـه دارایـیـت داری آنـقـدر کـه یـک هـدیـه بـرایـش بـخری؟ حـاضـری

گـوشی هـمـراه تـو را چـک بـکنـد؟بـا چـنـیـن شـرط کـه در حـافـظـه دسـتی نـبـری؟

واقـفـی بـرعـمـل خـویـش تـو پیش ازدگـران،مـیتـوان گـفـت تـو راشـیـعـه اثـنـا عـشـری؟

+ نوشته شده در  جمعه پنجم دی 1393ساعت 12:24  توسط شیوا سهیلیان  | 

فـرض کـن حــضــرت مـــهـــدی(عـــج)بـه تـو ظـاهـر گـردد،ظـاهـرت هـسـت چـنـانـی

کـه خـجـالـت نـکـشی؟بـاطـنـت هـسـت پـسـنـدیـده صـاحـب نـظـری؟خـانـه ات لـایـق

او هـسـت کـه مـهـمـانـت گـردد؟لـقـمـه ات در خـور او هـسـت کـه نـزدش بـبـری؟پـول

بـی شـبهـه زهـمـه دارایـیـت داری آنـقـدر کـه یـک هـدیـه بـرایـش بـخری؟ حـاضـری

گـوشی هـمـراه تـو را چـک بـکنـد؟بـا چـنـیـن شـرط کـه در حـافـظـه دسـتی نـبـری؟

واقـفـی بـرعـمـل خـویـش تـو پیش ازدگـران،مـیتـوان گـفـت تـو راشـیـعـه اثـنـا عـشـری؟

+ نوشته شده در  جمعه پنجم دی 1393ساعت 12:24  توسط شیوا سهیلیان  | 

فـرض کـن حــضــرت مـــهـــدی(عـــج)بـه تـو ظـاهـر گـردد،ظـاهـرت هـسـت چـنـانـی

کـه خـجـالـت نـکـشی؟بـاطـنـت هـسـت پـسـنـدیـده صـاحـب نـظـری؟خـانـه ات لـایـق

او هـسـت کـه مـهـمـانـت گـردد؟لـقـمـه ات در خـور او هـسـت کـه نـزدش بـبـری؟پـول

بـی شـبهـه زهـمـه دارایـیـت داری آنـقـدر کـه یـک هـدیـه بـرایـش بـخری؟ حـاضـری

گـوشی هـمـراه تـو را چـک بـکنـد؟بـا چـنـیـن شـرط کـه در حـافـظـه دسـتی نـبـری؟

واقـفـی بـرعـمـل خـویـش تـو پیش ازدگـران،مـیتـوان گـفـت تـو راشـیـعـه اثـنـا عـشـری؟

+ نوشته شده در  جمعه پنجم دی 1393ساعت 12:22  توسط شیوا سهیلیان  | 

به نام خدا که آب را آفرید که مایه حیات است 

دوستان عزیز در مصرف آب دقت نمایید زیرا بدون آب زندگی میسر نیست پس باید قدر این گوهر گرانقدر را بدانیم

+ نوشته شده در  جمعه پنجم دی 1393ساعت 12:19  توسط شیوا سهیلیان  | 

ستایش جان با ماندا  درس هایتان را دوره کنید زیرا زمان کوتاه است

+ نوشته شده در  جمعه پنجم دی 1393ساعت 12:12  توسط شیوا سهیلیان  | 

باسلام خدمت اولیای عزیز در خانه ریاضی که درس دادم کار کنید وبچه ها درس هایشان را دوره کنندبا سپاس 

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم دی 1393ساعت 12:10  توسط شیوا سهیلیان  | 

باسلام وتشکر از مانیا عزیزم وآرزو ماهم شما عزیزان من هستید الینا باوادی و بهار جونم شما عزیز من هستید

+ نوشته شده در  جمعه پنجم دی 1393ساعت 12:5  توسط شیوا سهیلیان  | 

در بین 67 تا126 چند عدد فرد وجود دارد؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 1:26  توسط شیوا سهیلیان  | 

دریک کتاب 250 صفحه ای در کل چند رقم به کار رفته است؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 1:19  توسط شیوا سهیلیان  | 

مطالب قدیمی‌تر